פרטי התקשרות:

Tel: +972-74-7339230

Fax: +972-4-8207275

E-mail: moranh@yetax.co.il

מורן הורדה

מזכירה