פרטי התקשרות:

Tel: +972-74-7339202

Fax: +972-3-5031004

Cell:

E-mail: dikla@yetax.co.il

דקלה צנציפר-משולם

מזכירה